Advokat Stojanović

Advokatska kancelarija Stojanović pruža usluge pravnog savjetovanja i zastupanja pravnih i fizičkih lica. Profesionalnost, stručnost, ekspeditivnost i individualni pristup svakom klijentu i njegovim specifičnim potrebama osnovni su principi poslovanja kancelarije.

Adresa: Sime Šolaje 17, Banjaluka, RS, Bosna i Hercegovina

Usluge

O nama

Profesionalnost, stručnost, ekspeditivnost i individualni pristup svakom klijentu i njegovim specifičnim potrebama osnovni su principi poslovanja kancelarije.

Mlad pravnički tim, na čelu sa advokatom Borisom Stojanovićem, odlučan je u nastojanju da svojim klijentima pruži vrhunski nivo usluga, vodeći računa o specifičnostima svakog pojedinačnog slučaja i klijenta. Naš tim spreman je da pravovremeno i efikasno odgovori na sve potrebe svojih klijenata.

U cilju što kvalitetnije saradnje, ali i ekonomičnosti i efikasnosti, našim klijentima pružamo usluge zastupanja i savjetovanja u pojedinačnim predmetima, ali i na bazi stalnog zastupanja i savjetovanja, pružajući sveobuhvatnu stručnu podršku u rješavanju kompleksnih pravnih i poslovnih pitanja.

Oblasti rada

Klijenti

NAŠ TIM

Boris Stojanović

Advokat

Rođen 1978. godine u Mostaru. Diplomirao 2004. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci. Pravosudni ispit položio 2008. godine. U Imenik advokata Advokatske komore Republike Srpske upisan 2010. godine. Od 2004. do 2012. godine zaposlen u Advokatskoj firmi „Sajić“ o.d. Banja Luka, kao advokatski pripravnik, stručni saradnik za pravne poslove i advokat. Od 2010. do 2015. godine član nadzornog odbora „Pošta Srpske“ a.d. Banja Luka. Od 2010. do 2015. godine predsjednik nadzornog odbora JP „Autoputevi Republike Srpske“ Banja Luka. Od 2011. upisan u Imenik arbitara Agencije za mirno rješavanje radnih sporova Republike Srpske.

Branka Mitrović

Stručni saradnik za pravne poslove

Rođena 1983. godine u Banjaluci. Diplomirala 2009. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci. Pravosudni ispit položila 2013. godine. Od 2011. do 2014. godine zaposlena u Advokatskoj firmi „Sajić“ o.d. Banja Luka, kao advokatski pripravnik i stručni saradnik za pravne poslove. U Advokatskoj kancelariji „Stojanović“ zaposlena od 2014. godine.

Miloš Kudra

Advokatski pripravnik

Rođen 1987. godine u Jajcu. Diplomirao 2011. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci. Od 2012. do 2014. godine zaposlen u „Triglav osiguranju“ a.d. Banja Luka. U Advokatskoj kancelariji „Stojanović“ zaposlen od 2014. godine.

PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA (KORPORATIVNO PRAVO) I PRIVREDNO PRAVO

• savjetovanje i zastupanje privrednih društava na bazi potpunog pravnog zastupanja
• cjelokupna procedura osnivanja poslovnih subjekata („one stop shop“)
• promjena pravne forme i organizacione strukture privrednih društava
• analiza i izrada opštih akata privrednih društava
• stečaj i likvidacija privrednih društava
• izrada ugovora iz oblasti privrednog prava

NAPLATA POTRAŽIVANJA

• zastupanje fizičkih i pravnih lica u postupku naplate potraživanja
• pravno savjetovanje

NAKNADA ŠTETE

• zastupanje fizičkih i pravnih lica u postupcima radi naplate pretrpljene materijalne i nematerijalne štete od osiguravajućih društava u vansudskim i sudskim postupcima

GRAĐANSKI SPOROVI

• zastupanje fizičkih lica u svim vrstama građanskih sporova

PRIVREDNI SPOROVI

• zastupanje pravnih lica u privrednim sporovima

GRAĐEVINARSTVO I INVESTICIJE

• savjetovanje i zastupanje u postupcima izgradnje stambenih i poslovnih objekata

RADNO PRAVO I RADNI SPOROVI

• pravno savjetovanje iz oblasti radnog prava
• izrada opštih akata i ugovora iz oblasti radnog prava
• zastupanje u postupcima zaštite prava iz radnih odnosa

PREKRŠAJNO PRAVO

• zastupanje fizičkih i pravnih lica u prekršajnim postupcima

PRAVO OSIGURANJA

• zastupanje društava za osiguranje i posredovanje u osiguranju u postupcima pred Agencijom za osiguranje
• pravno savjetovanje

PORODIČNO PRAVO

• zastupanje klijenata u brakorazvodnim parnicama, parnicama za povjeravanje djeteta i određivanje alimentacije

PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE

• zaštita intelektualne svojine

UPRAVNO PRAVO

• zastupanje klijenata u svim vrstama upravnih postupaka i upravnih sporova

KLIJENTI

• Banka Srpske a.d. Banja Luka
• Sberbank a.d. Banja Luka
• Sportske kladionice „Meridian“-Joker game d.o.o. Banja Luka
• Beorol d.o.o. Banja Luka
• Elgrad d.o.o. Teslić
• MIP Pharma R-S d.o.o. Banja Luka
• Pharm-IT d.o.o. Banja Luka
• Harvest d.o.o. Banja Luka
• Accelsiors CRO
• Mannvit d.o.o. Banja Luka
• Slovensko zavarovalno združenje Ljubljana
• Blatešić transport d.o.o. Prnjavor
• Stepmed d.o.o. Banja Luka
• Keckom d.o.o. Banja Luka
• Global technical services d.o.o. Sarajevo
• Geotechnics-cop d.o.o. Banja Luka
• International d.o.o. Međugorje