advokatska kancelarija stojanović

Advokat Stojanović

Advokatska kancelarija Stojanović pruža usluge pravnog savjetovanja i zastupanja pravnih i fizičkih lica. Profesionalnost, stručnost, ekspeditivnost i individualni pristup svakom klijentu i njegovim specifičnim potrebama osnovni su principi poslovanja kancelarije.

PROFESIONALNOST

Advokatska kancelarija Stojanović prema svakom klijentu ima profesionalni pristup. Mi smo tim profesionalaca na vašoj strani!

STRUČNOST

Tim stručnih saradnika iz različitih pravnih oblasti u svrhu realizacije zaštite vaših prava i vaših interesa. Tu smo za vas i vaša prava!

EKSPEDITIVNOST

Ekspeditivni pristup rješavanju problema. Nudimo advokatske usluge na vrhunskom nivou i usmjerenost ka našim klijentima.

USLUGE

Izaberite advokatske usluge koje trebate.

Privredno pravo

Savjetovanje i zastupanje privrednih društava u svim postupcima

Naplata potraživanja

Zastupanje fizičkih i pravnih lica u postupku naplate svojih potraživanja

Naknada štete

Zastupanje u postupcima radi naplate štete od osiguravajućih društava

Građanski sporovi

Zastupanje interesa fizičkih lica u svim vrstama građanskih sporova

Građevinarstvo

Savjetovanje i zastupanje u postupcima izgradnje stambenih i poslovnih objekata

Radno pravo

Pravno savjetovanje iz oblasti radnog prava i zaštita prava iz radnih odnosa

Prekršajno pravo

Zastupanje interesa fizičkih i pravnih lica u prekršajnim postupcima

Građanski sporovi

Zastupanje interesa fizičkih lica u svim vrstama građanskih sporova

Pravo osiguranja

Zastupanje društava za osiguranje i postupcima pred Agencijom za osiguranje

Porodično pravo

Zastupanje klijenata u brakorazvodnim parnicama i određivanje alimentacije

Intelektualna svojina

Zaštita prava
intelektualne
svojine

Upravno pravo

Savjetovanje i zastupanje privrednih društava na bazi potpunog pravnog zastupanja

O NAMA

Profesionalnost, znanje, stručnost, ekspeditivnost i individualni pristup svakom klijentu i njegovim potrebama osnovni su principi poslovanja naše kancelarije.

Profesionalnost, znanje, stručnost, ekspeditivnost i individualni pristup svakom klijentu i njegovim specifičnim potrebama osnovni su principi poslovanja kancelarije. Profesionalni pravnički tim, na čelu sa advokatom Borisom Stojanovićem, odlučan je u nastojanju da svojim klijentima pruži vrhunski nivo usluga, vodeći računa o specifičnostima svakog pojedinačnog slučaja i klijenta. Naš tim spreman je da pravovremeno i efikasno odgovori na sve potrebe svojih klijenata. U cilju što kvalitetnije saradnje, ali i ekonomičnosti i efikasnosti, našim klijentima pružamo usluge zastupanja i savjetovanja u pojedinačnim predmetima, ali i na bazi stalnog zastupanja i savjetovanja, pružajući sveobuhvatnu stručnu podršku u rješavanju kompleksnih pravnih i poslovnih pitanja.

Boris Stojanović

ADVOKAT

ADVOKAT

ADVOKATSKA KANCELARIJA STOJANOVIĆ

Kvalitet usluga je na prvom mjestu.

Advokat Boris Stojanović je rođen 1978. godine u Mostaru. Diplomirao je 2004. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci.

Pravosudni ispit položio 2008. godine. U Imenik advokata Advokatske komore Republike Srpske upisan 2010. godine.

Od 2004. do 2012. godine zaposlen u Advokatskoj firmi „Sajić“ o.d. Banja Luka, kao advokatski pripravnik, stručni saradnik za pravne poslove i advokat.

Od 2010. do 2015. godine član nadzornog odbora „Pošta Srpske“ a.d. Banja Luka. Od 2010. do 2015. godine predsjednik nadzornog odbora JP „Autoputevi Republike Srpske“ Banja Luka.

Od 2011. upisan u Imenik arbitara Agencije za mirno rješavanje radnih sporova Republike Srpske.

KLIJENTI

KONTAKT

Pronađite nas na mapi

Adresa

Gundulićeva 3
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina

Telefon